11-06-2018
0559_Nordkraft - Bog om beton_11-06-2018

NORD A/S ER MED I BOG OM VELLYKKET BETONARKITEKTUR

NORD A/S er med i det første samlede danske arkitekturværk og egentlige lærebog til arkitektstuderende og yngre arkitekter. Det er Nordkraft Kultur- og Fritidshus i Aalborg, som er et af 21 udvalgte, arkitektonisk vellykkede eksempler på betonarkitektur i den nye bog.

Et redaktionsudvalg med repræsentanter for arkitektforeninger og undervisere på de højere læreanstalter har peget på byggeriet til inspiration for fremtidens arkitekter i deres arbejde med beton. Bogen er blevet til på initiativ af Dansk Beton, og for branchedirektør Thomas Uhd er ambitionen, at værket kommer til at indgå i undervisningen af arkitektstuderende og bliver et standardværk for arkitekter, på samme måde som Betonbogen har været er det i årtier for ingeniører.

Bogen har fået titlen ”Dansk Betonarkitektur” og er netop udkommet på Forlaget Vandkunsten. Dansk Betonarkitektur er skrevet af arkitekt MAA Jørgen Hegner Christiansen, tidligere fagredaktør ved Arkitekten, og har forord af professor Carsten Thau, Kunstakademiets Arkitektskole. Thomas Juul Andersen, Arkitekt MAA og faglig leder på Betoncentret på Teknologisk Institut, har været fagkonsulent og medforfatter på de to oversigtskapitler. Bogen er illustreret med fotos af Torbens Eskerod, der har rejst land og rige tyndt for at fange bygningerne i det helt rigtige lys. Den grafiske tilrettelæggelse står Carl-H.K. Zakrisson for.

NORD A/S står sammen med CUBO Arkitekter A/S bag transformationen af Nordkraft. I bogen fremhæver forfatteren følgende om det unikke om bygningen: I omdannelsen af Nordkraft til et center for kultur og fritid blev skillevægge og etageadskillelser gennembrudt på kryds og tværs for at skabe nye sammenhænge, og der er blevet etableret nye dæk, brystninger og ramper i in situ­støbt beton, der spiller videre på de eksisterende rå̊, ubehandlede flader. Det særlige ved transformationen af Nordkraft til kultur­ og fritidshus er den usentimentale behandling af den rå̊ betonbygning, hvor alle spor af slid og hårdhændet behandling er bevaret og suppleret med nye tiltag.

LINK til udsnit af Bogen: DANSK BETON ARKITEKTUR

LINK til Betonarkitektur

 

04-05-2018
1726_Nyhed_Sal 100_Thumbnail

NORD TEGNER KULTURSTATION OG KINOREVU - SAL 100 SKØRPING

Det er med stor glæde, at vi hermed kan offentliggøre, at vi i samarbejde med Stokvad Rådgivende ingeniører A/S og VM acoustics Aps har vundet prækvalifikationen af Sal 100 i Skørping. Her har vi udarbejdet et skitseforslag til den nye sal, der kommer til at ligge i tilknytning til kulturstationen og Kinorevuen. Projektet skal være med til at styrke området som bymæssigt og kulturelt knudepunkt og skal færdiggøres over de næste to år.
Lokalbefolkningen bakker op om forslaget og Realdanias Underværker støtter ligeledes projektet.

LINK til projektmappe

02-03-2018
visitkort_bagside

INDTAG MARKEDET SOM KREATIV FORRETNINGSUDVIKLER

Markedet ligger for dine fødder. Er du klar til at sparke til bolden for at sikre Arkitektfirmaet NORDs fremtidige pipeline og måske en ny titel som partner?

…. Så indtag lederrollen som tegnestuens nye holdspiller ved at slå dine folder som kreativ forretningsudvikler. Det gør du ved at lægge virksomhedens arkitektoniske linje, når du som tegnestuens kreative designprofil bringer nye ideer i spil og tænker stort for at udvikle NORD som forretning.

Se hele jobopslaget og søg jobbet via dette LINK

 

01-03-2018
Visitkort_bagside rød

ERFAREN PROJEKTLEDER SØGES:

Arkitektfirmaet NORD as søger erfaren, selvstændig og ansvarsbevidst medarbejder til projektledelse og projektering. Som projektleder får du selvstændigt ansvar for gennemførelse af en række byggesager, og skal varetage den direkte kontakt til vores mange professionelle bygherrer. Det vil blive vægtet højt, at du har gode samarbejdsevner og en ligefrem og venlig fremtoning. Vi forestiller os, at du er uddannet bygningskonstruktør eller ingeniør, og tilbyder en fast stilling med tiltræden snarest muligt.

KONTAKT OS. Ring til tegnestueleder Søren Brinkmann på 9935 2004, eller send en kortfattet ansøgning med CV til sb@nord-as.dk -hurtigst belejligt - men senest fredag den 16. marts 2018.