20-02-2018
100_Laurits Brandt Andersen_Thumbnail

VELKOMMEN til Laurits Brandt Andersen

Laurits har fra januar 2018 suppleret bestyrelsen i arkitektfirmaet NORD A/S, som nu består af formand Paul Bjerring, Frederik Bengaard, Laurits B. Andersen og indehaver Klaus Christensen.

Laurits har kendt virksomheden i godt 27 år, og har via sin lederpost i SYDBANK Aalborg, haft stort kendskab til den positive udvikling, som arkitektfirmaet har været igennem.

Vi er derfor rigtig glade for, at Laurits efter sin selvvalgte ”pensionering” ved SYDBANK, har valgt at modtage opfordringen til at indtræde i bestyrelsen, og hermed være med til at give ud af hans store erfaring, så arkitektfirmaet vil forsætte den gode udvikling og blive ved med at være synlige i det nordjyske område.

24-01-2018
1714_Behandlingscenter_Thumbnail

NYT BEHANDLINGSCENTER HAMMER BAKKER

Vi har afleveret dispositionsforslag til et nyt behandlingscenter i Hammer Bakker i Vodskov. Projektet sendes ud i totalentreprise feb. 2018.

Forslaget tager afsæt i at bevare karakteren af skovens beplantning og topografi samt tilpasse bygningens faciliteter på en måde, så der tages hensyn bygningens omgivelser.

Centeret består af en hovedbygning bestående af 4 bo-enheder samt 5 fritliggende boliger. Bygningerne er forbundet af et slynget tilgængeligt stiforløb, samt en hurtig trapperute og en brandvej. Landskabet bearbejdes således, at topografiens karakter bibeholdes i mødet med bygningen. I lysningens nordlige ende er der placeret en multibane, som kan anvendes af hele områdets beboere.

I udformningen af projektet har der været stort fokus på ”Hjemlighed” og hvordan man med arkitektoniske greb kan skabe tryghed og velvære for beboere og personale. Dette kommer til udtryk i projektets materialevalg og sammenhæng mellem bygningens faciliteter og områdets natur.

Under hele skitseringsprocessen har vi haft fokus på brugerinddragelse, og har med jævne mellemrum haft workshops med personalet, som en kreativ katalysator for skitsering og udformning af bygningen. Med personalets faglige input mener vi, at bygningen er blevet optimeret og skræddersyet til brugerne.

LINK til projekt:

LINK til artikel i Nordjyske:

15-12-2017
Julekort 2017_Thumbnail

VI ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL

2017 blev året, hvor der har været godt gang i byggeriet, og på nogle områder har givet lettere overophedning i markedet, men der er også områder, som kan udvikles yderligere, så det kommer til gavn for den bredere kreds.

Der er heldigvis tegn på, at væksten også vil fortsætte ind i 2018, hvor vi ser frem til at løse nye spændende byggeopgaver.

Som arkitekter ser vi os som en vigtig del af denne udvikling, da bybilledet ændrer sig meget i disse år.

Gode byggeprojekter bliver selvfølgelig kun skabt, hvis der er et engageret samarbejde mellem alle implicerede, og det gør kun processen endnu mere spændende.

Vi vil derfor her benytte lejligheden til, at sige alle tak for samarbejdet i 2017, og vi ser frem til fortsættelse i det nye år.

De bedste julehilsner

Arkitektfirmaet NORD A/S

v/Klaus Christensen

Se julekortet her

11-12-2017
Nord facade s-h_11-12-17

BYGGELEDER søges

Arkitektfirmaet NORD as søger erfaren, selvstændig og ansvarsbevidst medarbejder.

Som byggeleder får du selvstændigt ansvar for gennemførelse af en række byggesager og skal varetage den direkte kontakt til vores mange professionelle bygherrer.

Det vil blive vægtet højt, at du er samvittighedsfuld, har gode samarbejdsevner og en ligefrem og venlig fremtoning.

Vi forestiller os, at du er uddannet ingeniør eller bygningskonstruktør, og vi tilbyder en fast stilling hvor dine hovedfunktioner vil ligge inden for følgende discipliner:

Byggeledelse – Fagtilsyn – Registrering – Tilstandsvurdering - Økonomi (styring og overslag) – og evt. Projektering i mindre omfang.

Vi vil se positivt på, at du har mindst 5 års erfaring med byggeledelse på store og små sager, og kan - når behovet er der - deltage i projekteringen.

KONTAKT OS

Se mere på www.nord-as.dk, ring til tegnestueleder Søren Brinkmann på 9935 2004, eller send en kortfattet ansøgning med CV til sb@nord-as.dk, senest fredag den 29-12-2017.

arkitektfirmaet NORD as

Kjellerupsgade 22

9000 Aalborg