Egeris Plejeboliger

img.Name

Forslagets hoveddisposition udlægger en kam-formet bebyggelse i to etager.

Der disponeres med en ryg mod plateauet, hvortil kobles tværgående bygningskroppe.

Herved dannes der U-formede gårdrum mod grundens kuperede del.
Disponeringen tilgodeser at beboere, personale og besøgende overalt får del i områdets store kvalitet,

nemlig udsigten til områdets enestående landskab og Skive by. Samtidig giver de vestvendte gårdrum velbelyste udearealer.
Bebyggelsen er disponeret ud fra et princip om, at bygningerne - på trods af et omfattende areal - fremstår som overskuelige enheder.
Bebyggelsens ryg, hviler på jorden, mens de tværgående bygningskroppe hæves over terræn.

Den udvendige lette beklædning og bygningernes vandrette linier, understreger bebyggelsens lethed og er med til at fremhæve landskabets form.
Omkring bebyggelsens gårdrum indrettes boenheder, der hver indeholder 18 boliger.

Boligerne indrettes alle som to-rums boliger, med mulighed for at kunne omdannes til et-rums ved at fjerne en skabsvæg.
Servicecenteret indrettes som en samlet bygningskrop, hvor hovedrummet er caféen; et dobbelthøjt rum, der ved hjælp af foldevægge kan udvides.

FAKTA

Opgave : 70 plejeboliger og servicecenter
Adresse : Egerisvej, Skive
Bygherre : Arbejdernes Andelsboligforening, Skive
Projektstade : konkurrenceprojekt
Bruttoareal : 7200 m²
Anlægssum : 72 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning