Indskoling, Jetsmarksskolen

img.Name

Børns evne til hurtigt at omstille sig, og uden fordomme tage ukendte rum i brug, har været vores idémæssige udgangspunkt.

Vi ville give børnene et uformelt hus, der kan stimulere og videreudvikle deres evne til at gå på opdagelse.
Huset består mod vest af et hus der indeholder 6 rektangulære klasserum og mod øst SFO-lokaler.
Klasserummene kan lægges sammen to og to. En hejselem sikrer, at man kan inddrage SFOs lokaler direkte i undervisningen.

Fra klasserum er der adgang til klassehaver. SFO delen består af et stort rum, hvori seks træbeklædte kuber
er placeret. Kuberne indeholder garderober og grupperum og danner imellem sig små nicher.

Kubernes forskydning, grupperummenes fremskudte position og dagslysindtag gør,

at rette ganglinier ophæves og i stedet bliver til skiftende (små) rum.
Udbredt brug af glas sikrer et godt dagslysinsfald og kontakt til uderummet.
Huset (tilbygning) opføres i materialer der matcher det oprindelige; gule teglsten, glas og zink.

 

FAKTA

Opgave : Indskolingshus
Adresse : Skolegade, Kaas
Bygherre : Pandrup Kommune
Projektstade : indviet 2002
Bruttoareal : 1.100 m²
Anlægssum : 12 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name