Remisen, Gistrup

img.Name

Bebyggelsen erstatter lagerbygninger opført under besættelsen.
Lagerbygningerne var – ud over Nøvlingvejs rummelige tracé -
det eneste spor fra jernbanen, en vigtig del af Gistrups historie.
Sammen med stationsbygninger har lagerbygningen flankeret
banelegemet og gennem mange år været byens omdrejningspunkt.
Grunden er belastet af trafik og indbliksgener fra forbipasserende.
Bebyggelsen er opført som to længehuse parallelt med Nøvlingvej.
Mindre indhegnede gårdhaver mod syd danner buffer,
og skaber samtidig en tydelig afgrænsning af bebyggelsen mod
byrummet.
Boligerne er 90 - 95 m², og indrettet med flere fleksible tilvalgsmuligheder.
Køkken kan indrettes åbent og lukket, og der
kan enkelt etableres et ekstra værelse.
Facadeudtrykket er inspireret af danske længehuse. Her tilføjet
store vinduesåbninger og ovenlys, en lanterne, der sender
signaler om moderne og lyse boliger med et varieret dagslysindfald.

FAKTA

Opgave : 13 andelsboliger
Adresse : Remisen, Gistrup
Bygherre : Andelsboligforeningen Bøgelunden
Projektstade : opført 2004
Bruttoareal : 1200 m²
Anlægssum : 15 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name