Boliger for døvblinde

img.Name

Fra det udgangspunkt, at døvblinde i ekstreme tilfælde kun er i stand til at opfatte deres egen hjertertyme, har vi formet en bebyggelse,

som er tryg og let at orientere sig i. Som en kinesisk æske anviser vi et sluttet anlæg, en have og en gård, indenfor hvis grænser man trygt kan færdes.

Et H-formet gangforløb sikrer, at man fra hovedindgangen kan nå sin egen boligklynge ved to retningsskift.

Omvendt vil man møde højere grad af offentlighed, jo længere væk man bevæger sig fra sin egen bolig;

boliggruppens fællesskab, husets fællesrum, gårdhavernes afgrænsede uderum, haverummets afgrænsende beplantning og det offentlige rum.

Det sikrer at selvhjulpne brugere kan udvide deres bevægelsesradius på egen hånd.
Retningsskift og rumlige overgange tydeliggøres ved signaler som dufte, dagslysindtag og taktile kendemærker.

Valg af materialer og farver udspringer af ønsket om at tydeliggøre bygninger og overgange i forhold til omgivelserne.
Gårdanlægget opmures i gule sten med sort tagpap. Facader mod de indeliggende gårdrum opføres i sorte betonelementer beklædt med mahognilister.

FAKTA

Opgave : 14 boliger og servicearealer for døvblinde
Adresse : Danalien, Aalborg
Bygherre : Nordjyllands Amt
Projektstade : indviet 2002
Bruttoareal : 1.200 m²
Anlægssum : 18 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name