Forcharmersvej plejeboliger

img.Name

Bebyggelsen er formet som et E. Ankomsten sker fra den nordlige side gennem et delvist overdækket gårdrum,

hvor vandbassin og tilknytningen til bebyggelsens festsal sikrer aktivitet det meste af døgnet.
Boliger er fordelt på fem boenheder, der hver rummer 8-10 boliger. Boenhederne er disponeret,

så de skaber trygge, overskuelige enheder, hvor beboerne kan inddrages i det daglige arbejde.
Boenhederne tilbyder hver beboer separat bolig med stue/værelse, bad/toilet og køkkenniche,

samt fælles opholdsarealer, fælleskøkken, bryggers/depot og vaskeri.
Ganglinierne er forsøgt varieret, hvor lange kig suppleres med skiftende lysindfald og opholdsnicher.

FAKTA

Opgave : 48 plejeboliger og servicearealer
Adresse : Forchhamersvej, Aalborg
Bygherre : Boligselskabet Østparken
Projektstade : indviet 2005
Bruttoareal : 3850 m²
Anlægssum : 57 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name