Renovering af BSØ Afd. 1

img.Name

De to bebyggelser er fra henhv. 1941 og 1946 og består af 190 lejligheder.
Opgaven bestod i renovering af facader og gavle samt tilføjelse af altaner.
Facadernes murværksfuger er renoveret ved udfræsning og omfugning og eventuelle skadede eller revnede sten er udskiftet.
Der er udført nye sålbænke og elastiske fuger omkring døre og vinduer.
Indgangstrapperne er fornyet med granitbelægning, og baldakinerne er betonrenoveret og malerbehandlet.
Der er udført nye isolerede facademure ved gavlene.
Bygningerne havde oprindeligt franske altandøre, som er fjernet og hver bolig har i stedet fået egen altan, hvorfra beboerne kan nyde de grønne arealer.
Altanen består af en præfabrikeret betonplade, der støttes af en betonsøjle med indstøbt afløbsrør. Værn af galvaniseret stål med hulplade fyldninger.

FAKTA

Opgave : Facade- og gavlrenovering samt nye altaner
Adresse : Sejrø- og Bogøgade, Aalborg
Bygherre : Boligselskabet Østparken
Projektstade : færdig 2003
Anlægssum : 20 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning