Østerbro

img.Name

Østerbro er karakteriseret af en række yderst forskelligartede
bygninger, der spænder fra Nordkrafts enorme anlæg til 1–etages
bebyggelser.
Som huludfyldning, i en naturlig fortsættelse af facaderækken,
tilpasser projektet sig Østerbros fire etagers let buede gadeforløb.
Porten leder besøgende til en lille gårdplads, hvorfra
der er adgang til servicenter, lederkontor og hovedindgang.
Herfra er der adgang til alle etager. Huset er opdelt i tre zoner
der afspejler stigende grad af offentlighed; boliger mod gaden,
gang/ophold på kanten af gårdrummet og fællesarealer i en
fremskudt bygning i gårdrummet.
Facader mures på en pudset base. Mod Østerbro med en rytmisk
vinduestakt, der raffineres af gadespejle og udmuringer
ved franske altaner. Mod gården får facadeudtrykket karaktér
af fremskudte altaner og karnapper.

FAKTA

Opgave : 43 plejeboliger og servicecenter
Adresse : Østerbor, Aalborg
Bygherre : Boligselskabet Cimbria
Projektstade : indviet 2004
Bruttoareal : 3400 m²
Anlægssum : 49 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning