Taleinstituttet Aalborg

img.Name

Opgaven var at udvikle en helhedsplan, der sikrede Taleinstituttets fremtidige udbygningsmuligheder,

dels projektering af udbygningens første etape.Det arkitektoniske hovedgreb, er ideen om en ”rundgang”.
Parallelt med hovedbygningen etableres et bygningsanlæg, som kobles sammen af vinkelrette tilslutninger.

Det giver flow, variation og mulighed for fleksibel anvendelse af områder og lokaler.
Den byggede etape består udelukkende af fleksible rum, der ud over deres daglige funktion kan anvendes af andre faggrupper.

Etapen rummer reception, fællesundervisning, stemmeafdeling, hjerneskadecenter, kontorer, undervisningsrum, værksted samt fysioterapi og træningskøkken.
Nybygningen består af tre elementer; glashuset, det murede hus og fire fremskudte kuber.
Glashuset danner en neutral og let overgang mellem nyt og gammelt; det murede hus omkranser gårdrummet i materialer som de eksisterende bygninger;

mens kuberne – i kraft af deres sorte pladebeklædning og friere form - træder frem og viser Taleinstituttets nye ansigt.

FAKTA

Opgave : Om- og tilbygning af Nordjyllands Amts taleinstitut
Adresse : Borgmester Jørgensens vej, Aalborg
Bygherre : Nordjyllands Amt
Projektstade : indviet 2003
Bruttoareal : 582 m²
Anlægssum : 5,2 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name