Gøteborg Allé

img.Name

Projektet er resultatet af en længere proces med udgangspunkt i ombygning af en eksisterende laboratoriebygning.
Grunden har en meget synlig placering, med facade mod Hasle Ringvej. Bygningens form og boligernes moduler er opstået

i bearbejdningen af den eksisterende bygnings struktur og konstruktion. Den ydre facade er beklædt med gul skærmtegl, som tilpasning til de omkringliggende bygninger.

I bebyggelsens to gårdrum, er bygningens facader beklædt med hvide facadeplader, og værn ved altangange udført med strækmetal.
Skiftet i materialevalget understreger afgrænsningen mellem det offentlige og det private, og der opnås en lys og let atmosfære som rammen om det daglige ophold i disse rum.

FAKTA

Opgave : Ungdomsboliger
Adresse : Gøteborg Allé, Århus
Bygherre : Kollegiekontoret
Projektstade : ibrugtaget 2008
Bruttoareal : 4.560 m2
Anlægssum : 83 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name