Aktivitetshus for døvblinde

img.Name

Aktivitetshuset er en selvstændig enhed med tilknytning til allerede opførte boliger, indviet i januar 2002.
Aktivitetshuset bygger videre på principper fra boenheden; den præcise form, dens letopfattelige gangsystem og dens varierede rumforløb. Dette bibringer de mest velfungerende og selvhjulpne en mulig selvstændighed, der i sidste ende resulterer i højere livskvalitet og selvværd.
Projektet er disponeret som to huse; et længehus og et badehus. Aktivitetshuset får direkte adgang fra boligerne via en forbindelselsgang.
Længehuset indeholder husets primære funktioner bla. værksteder, café/spiserum, kontor og personalefaciliteter. Huset er i to etager og er projekteret over et grundmodul på 180 cm, der giver mulighed for en fleksibel ruminddeling der kan modsvare skiftende behov.
Badehuset er i én etage, med omklædning til mænd og kvinder, fælles sauna og et baderum. I baderummet placeres et fritstående træningsbassin på 4 x 6 meter med sider af glas.
Et fælles ankomstareal mod Danalien giver mulighed for adgang til såvel bade- som længehus, og sikrer at de to huse kan benyttes hver for sig.

FAKTA

Opgave : Aktivitetshus for døvblinde
Adresse : Danalien, Aalborg
Bygherre : Nordjyllands Amt
Projektstade : indviet 2006
Bruttoareal : 738 m2 (+ 284 m2)
Anlægssum : 12,1 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name