Renovering af BSØ Afd. 3 III

img.Name

De tre bebyggelser er fra perioden 1952-1954 og består af 230 lejligheder.
Opgaven bestod i renovering af facader og gavle samt tilføjelse af altaner.
Facadernes murværksfuger er renoveret ved udfræsning og omfugning. Eventuelle skadede eller revnede sten er udskiftet

og der er udført nye sålbænke og elastiske fuger omkring døre og vinduer.
Indgangstrapperne er fornyet med granitbelægning, og baldakinerne er betonrenoveret og malerbehandlet.
Der er udført nye isolerede facademure ved gavlene.
Lejlighederne havde oprindeligt franske altandøre, som er fjernet og hver bolig har i stedet fået egen altan.
Altanen består af en præfabrikeret betonplade med værn af fiberbetonelementer monteret på galvaniseret stål underlag

og søjlebæringer af galvaniserede stålprofiler fastgjort i etagedækket.
De resterende 580 boliger i afdelingen forventes facaderenoveret i perioden 2008-12.

FAKTA

Opgave : Facade- og gavlrenovering samt nye altaner
Adresse : Lyø-, Hjortø- og Drejøgade, Aalborg
Bygherre : Boligselskabet Østparken
Projektstade : færdig 2006
Anlægssum : 31 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning