Pandoravej, Gug

img.Name

Grunden er beliggende under vejniveau og skråner mod nordøst med et fald på ca. 6 m. Forslaget anviser begrønnede p-zoner mod Apollonvej og Byplanvej.
Bebyggelsen etableres med størst mulig afstand til veje, og bebyggelsen friholdes for parkering. Omkring et gennemgående boligstræde, afbrudt af gårdrum,

ramper og torve, placeres boligerne i otte længehuse. Længehusene placeres parvis på plateauer, der forbindes af ramper.Primær biltrafik foregår udenfor stræder og torv.

Strædet møbleres med trapper, skure, terrasser, bede og træer og i tilknytning til det centrale torv etableres fællessal. Fra strædet er der adgang til boliger; enten fra terræn eller via udvendige trapper. Alle boliger placeres, så primære opholdsrum enten orienteres i sydligt eller vestligt retning og med værelser orienteret i nordlig eller østlig retning. Boligerne kendetegnes ved store sammenhængende stuer, i åben forbindelse med køkkener. Til hver bolig hører rummelig altan eller terrasse.

FAKTA

Opgave : 48 boliger og fælleslokale
Adresse : Pandoravej, Aalborg
Bygherre : Boligforeningen Vanggården
Projektstade : opført 2005
Bruttoareal : ca. 3892 m² (bolig) og 560 m² (kælder
Anlægssum : 66 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name