Amagergade

img.Name

Bebyggelsen består af 130 boliger, er i 5 etager og er beliggende i Ø-gadekvarteret, Aalborg. Boligerne er små (46 - 81 m²) med en rumlighed præget af små ankomstzoner og mørke, lukkede gangforløb og badeværelser er små og utidssvarende. Opgaven er løst med to fokuspunkter; ”Ø-gadeeffekten” og ”Nænsomhed”.

Overordnet tilfører projektet Ø-gadekvarteret moderne familieboliger og forventes at blive katalysator for bydelens omdannelse.
”Nænsomhed” handler om respekt for økonomi, for det historiske og for husets og stedets kvaliteter. De foreslåede indgreb er derfor tilstræbt få og enkle, med respekt for det eksisterende, så husets historie blotlægges for eftertiden. Sammenstødene og arrene fortæller historien, og gør hver enkelt bolig unik og attraktiv. Slutresultatet er en mere sammensat renovering, hvor funktionelle og rumlige sammenhænge er vigtigere end bygningsdele rettet op til lod og vage.
Boligerne lægges sammen og gøres større (68 - 110 m²), gangforløb nedlægges, bad og køkken ombrydes, der lydisoleres og der installeres elevatorer.
Forslaget er udvalgt af Landsbyggefonden som demonstrationsprojekt.

FAKTA

Opgave : Byomdannelse og renovering af boliger
Adresse : Amagergade 1-25, Aalborg
Bygherre : Boligforeningen Vanggården
Projektstade : færdig 2010
Bruttoareal : 9336 m²
Anlægssum : 111 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name