Renovering af BSØ Afd. 1 II

img.Name

De tre bebyggelser er fra perioden 1943-46 og består af 290 lejligheder.
Opgaven bestod i renovering af facader og gavle samt tilføjelse af altaner.
Facadernes murværksfuger er renoveret ved udfræsning og omfugning og eventuelle skadede eller revnede sten er udskiftet.
Den eksisterende støbte brystningsmur ved stuepartiet er efterisoleret udvendigt, og en ny regnskærm er udført i præfabr. fiberbetonelement.

Indvendigt er stuepartiet efterisoleret og der er udført nye sålbænke og elastiske fuger omkring døre og vinduer.
Indgangstrapperne er fornyet med granitbelægning, og baldakinerne er betonrenoveret og malerbehandlet.
Der er udført nye isolerede facademure ved gavlene og de eksisterende støbte altaner er erstattet af nye præfabrikerede altaner i fiberbeton.

Altanerne er i samme forbindelse forøget med ca. 60 cm i dybden og består af betonplader med fronte i præfabrikeret fiberbetonelement

og et værn i galvaniserede og malede stålrør. Beboerne har enkeltvis kunnet tilkøbe altanlukning.

FAKTA

Opgave : Facade- og gavlrenovering samt nye altaner
Adresse : Morsø-, Bornholms- og Saltholmsgade, Aalborg
Bygherre : Boligselskabet Østparken
Projektstade : færdig 2007
Anlægssum : 56 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning