Skjoldhøjkollegiet

img.Name

Projektet er en del af en større renoveringsplan for Skjoldhøjkollegiet, der omfatter i alt ca. 800 boliger. Utidssvarende boliger (fælles køkkener og bad mv.)

og omfattende byggetekniske problemer (kuldebroer, dårligt indeklima mv. ) har medført stor fraflytning.
Ved om- og tilbygningen fjernes eksisterende havefacade, og den nuværende pudsealtan inddrages i lejlighedens areal.

En ny facade etableres udenpå den nuværende, hvorved hver bolig får en egentlig altan, med mulighed for udeophold.
To eksisterende et-værelses boliger bliver efter renoveringen til en dublet. Boligerne kan herefter lejes ud enkeltvis til 2 beboere, eller samlet til et par.

Som dublet får disse boliger eget køkken samt eget bad/toilet.
Køkkenet i fællesrummet bevares, således der stadig er mulighed for tilberedning af mad til større sammenkomster eller fælles madlavning.

FAKTA

Opgave : Renovering og ombygning af 847 boliger
Adresse : Spobjergvej 5-229, Braband
Bygherre : Viborg Kommune
Projektstade : afventer bevilling/tilsagn
Bruttoareal : 33.500 m2
Anlægssum : 1. etape: 100 mio. kr., øvrige etaper: 300 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name