Renovering af Sygehus Nord, Aalborg

Vores rådgivningsydelse har været programmering, udarbejdelse af dispositionsforslag, udarbejdelse af EU -udbud

i totalentreprise samt bygherrerådgivning i udførelsesfasen.
Projektet omfatter renovering og ombygning af 10 etager med sengeafsnit i patientbygning på Aalborg Sygehus Nord.
Ombygningsarbejdet omfatter en totalrenovering af sengeafsnit, hvor sengestuer primært ændres til 2-rums stuer,

og der etableres nye store patient baderum i tilknytning hertil. På 12. og 13. etage indrettes specialafsnit til neonatalafdeling.

I forbindelse med renoveringsarbejdet udskiftes alle vinduer i højhuset.

FAKTA

Opgave : Aalborg Sygehus Nord, renovering af sengeafsnit
Adresse : Reberbansgade, Aalborg
Bygherre : Region Nordjylland
Projektstade : indviet 2009
Bruttoareal : 9000 m²
Anlægssum : 135 mio.
Pdf – Arkitektrådgivning