Ombygning af Klinisk Immunulogisk Afdeling

img.Name

Ombygning af lokaler på Aalborg Sygehus N. til Klinisk Immunologisk afdeling er en del af en rokade,

hvor blodbanken flyttes til større lokaler i sygehuset i forbindelse med fraktionering af blodprodukter.

FAKTA

Opgave : Ombygning af Klinisk Immunulogisk Afdeling
Adresse : Urbansgade, Aalborg
Bygherre : Nordjyllands Amt
Projektstade : ibrugtaget 2005
Bruttoareal : 420 m2
Anlægssum : 3,5 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning