Skadestue Århus

img.Name

I forbindelse med en sammenlægning af Århus Amtssygehus og Århus Kommunehospital er akutmodtagelsen blevet samlet i en stor skadestue,

der med sine ca. 60.000 patienter årligt er landets største. Skadestuen, der bl.a. indeholder et nyt receptionsområde, nye skade- og traumestuer og digital røntgen er indrettet i eksisterende bygninger på det tidligere kommunehospital. Endelig har center for voldtægtsofre fået nye lokaler i forbindelse med skadestuen.
Et væsentligt element i skadestuens design har været såkaldt ”healing architecture”, idet der som et afgørende element er integreret et kunstprojekt,

der omfatter enkeltværker samt farvesætning udført af kunstneren Bodil Nielsen.

FAKTA

Opgave : Ombygning af skadestue
Adresse : Nørrebrogade, Årshus
Bygherre : Århus Amt
Projektstade : afleveret 2007
Bruttoareal : 1450 m2
Anlægssum : 15 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name