Stamcellelaboratorium, Aalborg

img.Name

Ombygning af lokaler Aalborg Sygehus Nord.
Stamcellelaboratoriet er etableret i forbindelse med Klinisk
Immunologisk afdeling og består af et stamcelle-
laboratorium med sluse til AiC-laboratorium. Som en del af
projektet etableres frysefaciliteter til stamceller.

FAKTA

Opgave : Etablering af Stamcellelaboratorium
Adresse : Urbansgade, Aalborg
Bygherre : Nordjyllands Amt
Projektstade : ibrugtaget 2006
Bruttoareal : 100 m²
Anlægssum : 2,5 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning