Hjørringvej

img.Name

Hovedideen er, at gøre de tre gruppers forskellighed (handicaps, plejebehov og selvopfattelse) til omdrejningspunkt i projektet.
Bebyggelsen består af to sammenhængende forskudte kuber i tre etager. Forskydningen giver varierede og korte gangforløb,

og opdeler naturligt bebyggelsen i mindre, overskuelige enheder. Bygningens skala og udstrækning imødekommer den noget

komplicerede bymæssige situation, hvor parcel- og byhuse er blandet med høje etageejendomme.
Bygningen placeres på en bastion. Mod den trafikerede Hjørringvej afskærmer en beplantet støjvold et privat haveareal.

Mod Gl. Kongevej åbner bebyggelsen sig mod omgivelserne med en hævet åben forhave.
Bebyggelsen er organiseret som boenheder i tre vandrette lag, med hver deres indgang.

Det giver beboerne mulighed for at ankomme til deres bolig, uden at skulle mødes med andre end ligesindede.
Bygningen består af to let genkendelige bygningsmæssige elementer. En indre muret bygningskrop og et ydre ’stavær’ i stål(altaner og karnapper).

Det røde murværk forener huset med nabobebyggelserne, mens ’staværet’ modellerer, kaster skygger og gør huset levende.

FAKTA

Opgave : 34 boliger og serviceareal
Adresse : Hjørringvej, Nørresundby
Bygherre : Aalborg Kommune
Projektstade : indviet 2007
Bruttoareal : 2.822 m²
Anlægssum : 49 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name