Hospice Thy

img.Name

Hospice Thy tænkes placeret i Hurup, på en smukt skrånende grund, med markant udsigt i nordlig og østlig retning.
Bygningen placeres på et naturligt plateau oven for skråningen. Bygningen har ensidig taghældning, således at den opleves at vokse ud ad skråningen. Der opnås derfor en markant sammenkobling af hus og landskab. Bygningen er disponeret omkring to gårdhaver. Hermed sikres, at der trods det barske klima ved vestkysten, vil være læfyldte udeopholdsarealer; bygningens profil vil sikre, at vinden bliver ledt over huset. Hvor bygningens facader udadtil fremstår i blankt murværk, er facaderne mod gårdhaverne glasfacader. Herved opleves gårdrummene som rum, der er integreret i bygningens plan. En pointe ligger i årstidernes skiften; den skiftende himmel
og lyset på denne måde bliver et integreret tema i huset. Når udetemperaturen tillader det, kan glasfacaderne mod gårdhaverne åbnes, således at rummene også funktionelt integreres i bygningen.

FAKTA

Opgave : Hospice med 8 værelser
Adresse : Hurup, Thy
Bygherre : Støtteforeningen for Hospice Thy
Projektstade : konkurrenceprojekt
Bruttoareal : 787 m2
Anlægssum : 17,5 mio.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name