Goa, Indien

img.Name

Grunden disponeres omkring to landskabelige elementer; en plint og et vandløb. Herimellem udlægges et 300 m langt pool-område, der bliver områdets samlende element.

Poolen kan ses overalt i bebyggelsen og tilbyder oplevelser og aktiviteter for alle aldersgrupper.
Bebyggelsen består af tre bebyggelsestyper. Den trange tilkørsel iscenesættes af en række mindre ankomstbygninger, der som sætstykker leder frem mod hovedbygningen. Ankomsten til hovedbygningen sker via ramper i 1. sals højde med det primære mål, at give de ankommende gæster det lange kig ud over poolområdet, og udsigten til havet. Hovedbygningen rummer reception, restauranter, konferencefaciliteter, supermarked samt en række service- og bifunktioner.
På plinten, let hævet over poolniveau, placeres 140 lejligheder (100 - 120 m2) i to etager på mellem. Lejlighederne bygges til salg, med mulighed for udlejning. De er organiseret omkring mindre gårdrum og er bundet sammen af et gennemgående arkitektonisk element – ”supervæggen”. ”Supervæggen” opføres
i en lokal jordfarvet natursten, den anviser ganglinier og indeholder en række bifunktioner som skabe, køkken, arbejdsplads mv.
Ved vandløbet placeres 250 hotelværelser i to etager. Hoteldelen bindes niveaufrit sammen med receptionen via et stræde i to plan. Hotelværelserne har indgang fra det fri, og varierer i størrelse fra 34 til 70 m2.

FAKTA

Opgave : Resort hotel med 140 lejligheder, samt 250 værelser, restauranter, wellnessfaciliteter m.v.
Adresse : Goa, Indien
Bygherre : Kay Wilhelmsen Gruppen
Projektstade : under projektering
Bruttoareal : 35.000 m²
Anlægssum : ikke oplyst
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name