Blegkilde andelsboliger

img.Name

Grunden ligger højt med udsigt over Aalborg og Limfjorden. Den har tidligere tilhørt Eternitfabrikkens område, og er nu under omdannelse til et attraktivt byområde.
Bebyggelsen er i fire etager og er formet over et L, der afskærmer et grønt gårdrum og sikrer alle boligerne udsigt.
I behandlingen af boligen har det været væsentligt at skabe gennemlyste boliger. Det sikrer dels smukt og varieret dagslysindfald og fremhæver samtidig grundens store kvalitet; de lange kig ud over Limfjordslandskabet. Kontakten mellem ude og inde forstærkes af boligens to altaner, der dels vender sig mod udsigten mod nord, dels solen mod syd.
Stuelejlighederne har udgang til egen have. Boligerne er tilpasset andelshavernes ønsker og varierer i størrelse mellem 95 og 125 m² med fleksible indretningsmuligheder. Der er mulighed for indretning af ekstra værelse og for at indrette åbent eller lukket køkken mv.
Bearbejdningen af facaderne er tilstræbt enkel. Regulære murede flader i gule, kulbrændte sten modspilles af fremspringende murfelter ved trapper og altaner, hvilket skaber liv og variation i facaden.

FAKTA

Opgave : 40 andelsboliger
Adresse : Blegkilde Allé, 9000 Aalborg
Bygherre : Kuben Byg A/S
Projektstade : opført 2007
Bruttoareal : 4.400 m²
Anlægssum : 60 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name