ALABU BOLIG - PETER FREUCHENS VEJ

img.Name
img.Name

Afdelingen består af 4 stokke i 3 etager med indgang i parterreniveau.

Projektet omfatter ombygning af 138 boliger der fremtidigtbliver til 117 boliger.

 

Potentialet for fornyelse findes dels i lejlighedernes lidt kringledeindretning med små mellemgange og smalle badeværelser. Dels i

de et-værelses lejligheder, som er uden køkken. Det er ligeledesafdelingens intention at supplere eksisterende lejlighedstyper med

nye moderne lejlighedstyper, som er attraktive for børnefamilier, studerende og par.

 

Ved en omdisponering af funktioner og sammenlægning med de et-værelses lejligheder skabes nye, moderne boligtyper, som er

med til at fastholde afdelingens beboere og samtidig at tiltrække nye stærke beboere og derved skabes en bredere beboersammensætning.

 

De foreløbige overvejelser går på at skabe mere varierede og imødekommende facader og ankomstforhold med et nyt og moderne

udtryk, isolere klimaskærmen og skabe bedre udeophold i form af større altaner, terrasser og små haver i stueplan.

FAKTA

Opgave : Helhedsplan og renovering
Adresse : Peter Freuchens Vej 1-39
Bygherre : Alabu Bolig
Projektstade : Projektering
Bruttoareal : 9.904 m²
Anlægssum : Ca. 176 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning
Pdf – Bygherrerådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name