Kvægtorvet

img.Name

Bygningen er opført i 1918, tegnet af arkitekt V. Hastrup, som midterste del af et større bygningskompleks; en ca. 150 m. lang hal.
Bygningsanlægget er i 1977 registreret som bevaringsværdigt af Aalborg kommune og Kulturarvsstyrelsen.
Projektet omfatter en omfattende restaurering og konvertering, hvor bygningen bliver et vigtigt rumligt element i et nyt byrum ud mod fjorden.

Hele bygningsanlægget er opmålt, så den markante tagkonstruktion og facader kan genskabes.
Kvægtorvet vil i sin form svare til den oprindelige udformning, med de nødvendige ændringer som brandkrav og funktioner måtte betinge.

Bygningen påregnes udført med kælder, der udgraves inden for eksisterende fundamenter.
Den påregnes anvendt til torvedrift i og uden for huset og der vil kunne tilbydes fødevarer og forhandles kunsthåndværk fra Nordjylland og Norden.

FAKTA

Opgave : Kvægtorvet, Aalborg
Adresse : Nyhavnsgade, Aalborg
Bygherre : 2E Ejendomme A/S, Pallisgaard A/S
Projektstade : pågår
Bruttoareal : 2.100 m² stueetage og 1.900 m²
Anlægssum : ca. 50 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name