Ombygning af Patologisk afdeling

img.Name

Som en følge af stigende behov i kræftbehandlingen, var opgaven at udvide Patologisk afdelings kapacitet.
En eksisterende mellembygning ombygges og tilføjes to ekstra etager.
I stueplan tilføjes yderligere skærepladser og der etableres to nye laboratorier.
På 1. sals plan tilføjes nye laboratorier for primært cytologi og molekylærbiologi med tilhørende birum.

Desuden udbygges kapaciteten på immun laboratoriedelen. 2. sal indrettes som en delvis åben tekniketage.
Tilbygningen opføres som en let konstruktion i stål, udvendig beklædt med facadeplader i stål samt cementbaserede facadeplader i indre rum.

FAKTA

Opgave : Aalborg Sygehus Nord, Ombygning af Patologisk Institut
Adresse : Urbansgade, Aalborg
Bygherre : Region Nordjylland
Projektstade : ibrugtaget 2010
Bruttoareal : 1.100 m²
Anlægssum : 16 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning