Masterplan Priorparken, Brøndby

img.Name

Området er under omdannelse fra at være præget af tung industri til at være en moderne erhvervspark med højteknologisk industri og lagerfunktioner.
Området fremtræder i kraft af en stramt styret bebyggelsesplan og en homogen struktur, med stor arkitektonisk styrke.

Svagheden er, at man nemt taber overblikket og savner flere fikspunkter at orientere sig efter.
Masterplanen tager udgangspunkt i denne mangel på fikspunkter i mødet mellem de mange forskellige funktioner.
Den nye bebyggelse er en fortsættelse af den eksisterende struktur i Priorparken; basen, hvorpå der placeres en række markante højhuse.
Forslaget bearbejder bl.a. et område langs banen til en sammenhængende enhed, hvor en ny station til s-tog, Priorparkens nye hovedport,

parkering og nye kontorlokaler samles til et markant knudepunkt og varetegn.

FAKTA

Opgave : Masterplan
Adresse : Priorparken, Brøndby
Bygherre : Kay Wilhelmsen Gruppen
Projektstade : under udførelse
Bruttoareal : 550.000 m²
Anlægssum : ikke oplyst
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name