Søheltekvarteret

img.Name

Projektet er under udarbejdelse, og har til formål at afdække muligheder for områdets boliger. Boligerne er beliggende i etageejendomme uden elevator og er primært 2- og 3-rums med små badeværelser og køkkener. Indretningen er generelt utidssvarende; tage og vinduer trænger til udskiftning; installationer er nedslidte; der er massive problemer med støj boligerne imellem og derfor begyndende problemer med at tiltrække beboere.
Området er generelt et velproportioneret byområde med sin egen tæthed og identitet. Det er således ikke umiddelbart muligt at ændre radikalt på bygningernes ydre. De foreløbige skitser går på at bearbejde bydelens gulv, og iværksætte en række indvendige bygningsmæssige indgreb.
Byens gulv behandles som en fast belægning, et tæppe, der trækkes ind under hele bydelen og giver bydelen en samlet identitet. I ’tæppet’ etableres udsparinger for opgangshaver, legepladser, torve, grønninger, boldbaner etc. Desuden etableres et antal porte, der indbyder til gennemgang og giver bedre kontakt mellem have og gade. Tilsammen tilfører bearbejdningen en ny tydelig identitet, og tilbyder forbipasserende en tur gennem område.
Alle boliger foreslås ombygget med nye større badeværelser. Samtidig skitseres, at man over råderetten kan nedlægge trange og mørke gangzoner og skabe gennemlysning, køkken-alrum mv. Samtidig foreslår vi, at man nedlægger enkelte boliger, og skaber større, elevatorbetjente boliger til gavn for børnefamilier og ældre.

FAKTA

Opgave : Helhedsplan for området, Renovering af afd. 3,8,10-13, i alt 650 boliger
Adresse : Søheltekvarteret, Aalborg Vestby
Bygherre : Himmerland Andelsboligforening
Projektstade : pågår
Bruttoareal : ukendt
Anlægssum : ukendt
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name