Astrupparken

img.Name

Astrupparken er et botilbud til fysisk- og psykisk udviklingshæmmede bestående af i alt 30 boliger. Boligerne er fordelt på fem boenheder med seks boliger i hver. Boenhederne vil komme til at rumme beboere med forskellige typer handicap, og for at kunne opfylde de forskellige gruppers behov for henholdsvis afsondrethed, struktur og overskuelighed kontra social kontakt og aktivitet, er grupperne placere med forskellig relation til centerbygningen. Boenhederne er således enten direkte sammenbygget med centeret, eller forbundet med det via et gangsystem. Mellem boenhederne opstår beskyttede private haverum, der hver har fået et forskelligt præg.
Forpladsen samler hovedindgangen med den store fællessal, der vender direkte ud mod pladsen. Arrangementer i fællessalen kan således brede sig ud på forpladsen, og bidrage til at skabe liv og aktivitet. I forbindelse med forpladsen er der endvidere placeret et dagaktivitetstilbud, som en selvstændig bygning på 190 m2. Her er såvel fysioterapi som forskellige aktivitetsrum som kreativt værksted og musikrum. Dagaktivitetscenteret er et tilbud til beboerne i bebyggelsen og brugere, der kommer udefra.

FAKTA

Opgave : 30 boliger, serviceareal og dagaktivitet
Adresse : Rebildparken, Aalborg Øst
Bygherre : Himmerland Andelsboligforening, Aalborg Kommune
Projektstade : indviet 2010
Bruttoareal : 2650 m² bolig- og serviceareal + 190 m² dagaktivitet
Anlægssum : 42 mio. kr.inkl. moms
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name