Underjordisk gymnastiksal, Aalborgskolen

img.Name

Skitseforslaget tager udgangspunkt i skolens tætte, lave bygninger, hvor selv den eksisterende gymnastiksal med en placering i kælderniveau underordner sig skolens øvrige bygninger. På samme måde skjuler vi hallens store bygningsvolumen i terrænet. Sportshallen skæres ind og ned i terrænet og tilpasser sig skolens overordnede struktur.
Nedgravningen giver mulighed for at etablere et rekreativt areal - eller en boldbane - på taget af den nye hal. Den nye hal kobles sammen med det eksisterende i en ny markant hovedindgang. Den nye hovedindgang vil, sammen med den markante alle, tydeliggøre, hvor man ankommer som gæst.

FAKTA

Opgave : Nybygning af sportshal ved Aalborgskolen samt ny hovedindgang
Adresse : Kollegievej 1, Aalborg
Bygherre : Nordjyllands Amt
Projektstade : projektering pågår
Bruttoareal : 1.740 m²
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name