Vivabolig Afd. 2 og Afd. 4

img.Name

Afdelingerne består af fritliggende blokke og karrébebyggelser i 3-5 etager og rækkehusbebyggelser. Friarealerne er fortrinsvis udlagt som græsarealer med spredte træer og buske. Arealerne virker venlige og imødekommende men også udifferentierede og åbne og derfor med begrænsede anvendelsesmuligheder til følge.
Størstedelen af boligerne er 2-og 3-rumsboliger uden elevatorer og der findes forholdsvis mange 1-rumsboliger i afdelingerne. Generelt har boligerne små tætte rumforløb, små badeværelser og nedslidte installationer. Flere steder afskaller pusede gavle og belægninger er nedslidte og syner af begyndende forfald.
Afdelingen ser det som sin rolle at tilbyde moderne lejligheder til et bredt spektrum af beboere, herunder børnefamilier og seniorer.
Alle 1-rums boliger nedlægges og lægges sammen med tilstødende boliger. Ca. 1/3 af boligerne gøres fuldt tilgængelige med elevatorer og niveaufri adgang. Enkelte steder etableres store 5-rums boliger til børnefamilier. Installationer fornyes og der foretages delvis facaderenoveringer. Afdelingerne er store og samhørigheden er lille. Samarbejdet med beboerne og dialogprocessen er derfor på blokniveau så alle er blevet hørt. Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra alle projektets interessenter. Styregruppen har i hele forløbet haft en tæt dialog med beboerne, som dermed kan komme med gode råd, ønsker, krav og ændringsforslag på alle niveauer - store som små.

FAKTA

Opgave : Helhedsplanlægning for renovering af 600 boliger
Adresse : Afd. 2: Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen, Afd. 4: Hørhaven, Rughaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg
Bygherre : Vivabolig
Projektstade : Under udførelse
Bruttoareal : 14.939 m2 + 29.148 m2
Anlægssum : 174 mio. kr. + 260 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name