Udskiftning af acceleratorer, Aalborg Sygehus Syd

img.Name

Projektet omfatter udskiftning af 3 stk. acceleratorer i eksisterende acceleratorium samt renovering af acceleratorrummene med bl.a. nye neutrondøre.
Desuden omfatter renoveringen nyindretning af 5 stk. betjeningsrum, der tilpasses nye funktioner herunder indbygning af nyt teknisk udstyr.
Ombygningen er foretaget successivt med kravet om at holde øvrige acceleratorer i drift.

FAKTA

Opgave : Udskiftning af acceleratorer, Aalborg Sygehus Syd
Adresse : Hobrovej, Aalborg
Bygherre : Region Nordjylland
Projektstade : opført 2009-2010
Bruttoareal : 600 m2
Anlægssum : 10 mio.kr.
Pdf – Arkitektrådgivning