Demenscenter Liseborg

img.Name

At skabe et godt liv for mennesker der er blevet ramt af demens, er en stor udfordring.
Der er i disponeringen lagt vægt på at skabe en simpel struktur og overskuelig verden for stedets beboere. Et trygt sted hvor det er nemt at orientere sig, et sted der kan blive et hjem, et sted hvor sanserne konstant stimuleres.
Bebyggelsen består af en toetagers centerbygning der fungerer som bebyggelsens rygrad og som binder de 6 boliggrupper sammen.
Boliggrupperne danner hver især mindre atriumgårde der er et gennemgående tema i bebyggelsen. Med brugen af atriumgårde bringes nærheden til det fri og oplevelsen af lyset og årstidernes skiften ind overalt i bebyggelsen. Atriumgårdene vil med deres forskellighed udgøre pejlemærker og identifikationspunkter, når man færdes i bebyggelsen, og koble bygningerne med de landskabelige temaer der ligger som bånd gennem hele bebyggelsen.
Den enkelte bolig har køkkenniche, stue og soveværelse i åben forbindelse og er dermed let at overskue. Ud for stuen er der en lille terrasse til hver bolig. Der er højt til loftet i stue, indgangs og køkkenzonen, og denne del af boligen er forsynet med et ovenlys, så boligen altid modtager dagslys fra to modstående verdenshjørner.

FAKTA

Opgave : 60 boliger + center
Adresse : Liseborg Hegn, Liseborg
Bygherre : Viborg Kommune
Projektstade : konkurrenceprojekt
Bruttoareal : 6.300 m2
Anlægssum : 74,9 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name