Lille Tingbakke

img.Name

Bebyggelsen er præget af stor fraflytning, et dårlig omdømme i lokalsamfundet og trænger generelt til en opdatering.
Sammen med beboerne afholder vi i øjeblikket en række workshops, hvor vi kortlægger bebyggelsens styrker og svagheder.

Samtidig forsøger vi at oparbejde det medejerskab til bebyggelsens fremtid, som beboerne aldrig har haft.
Bebyggelsen har en række kvaliteter, som vi i de foreløbige skitser forsøger at underbygge.

Den let svungne bebyggelsesplan understreges af en række aktivitetsbånd, stier og hække hvortil beskyttede opholdsmuligheder knytter sig.

Husene suppleres med markante altaner og trapper, der giver bebyggelsen et nyt ansigt, og beboerne en ny mulighed for at opholde sig udendørs.
Omdisponeringen af boligerne omfatter forslag til elevator, sammenlægning af et-rums boliger samt renovering af køkkener og badeværelser.
Alle udvendige overflader og vinduer fornyes.

Indstillet til RENOVERPRISEN 2016.

FAKTA

Opgave : Revitalisering af boligbegyggelse, ombygning af 117 boliger
Adresse : Lille Tingbakke, Vodskov
Bygherre : Vivabolig
Projektstade : Afleveret 2014
Bruttoareal : 7.033 m²
Anlægssum : 96 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning
Pdf – Bygherrerådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name