Helhedsplan for Vanggården

img.Name

For Boligforeningen Vanggården har vi udarbejdet en strategisk helhedsplan for alle afdelinger.
Formålet med arbejdet har været at skabe et overblik over samtlige afdelingers konkurrenceevne, og samtidig at igangsætte en dialog med afdelingsbetyrelserne om fremtidige udfordringer og muligheder.
Arbejdet har resulteret i en overordnet handlingsplan for hver af Vanggårdens afdelinger. Handlingsplanerne tager temperaturen på den enkelte afdeling og fokuserer, ud over på den fysiske og på den sociale indsats, på den økonomiske situation og på, hvordan man udvikler afdelingen organsatorisk. Handlingsplanen opsummerer byggeteknisk tilstand, beboersammensætning, ventelister, driftsøkonomi og konkurrenceevne og beskriver detaljeret målsætning, investeringsbehov, finansieringspotentiale og støttemuligheder.
Den strategiske helhedsplan giver organsationsbestyrelsen et godt grundlag til at foretage de rigtige (strategiske) valg. Med handlingsplanen kan man prioritere hvilke afdelinger, der skal udvikles , hvilke der trænger mest til renovering, hvilke der egner sig mest til at blive omdannet til familieboliger eller hvilke, der med små råderetsombygninger kan udvikles til at blive førstegangsboliger til unge familier.

FAKTA

Opgave : Strategisk helhedsplan for alle Boligforeningens afdelinger
Bygherre : Boligforeningen Vanggården
Projektstade : gennemført 2007-2008
Bruttoareal : ca. 1500 boliger
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name