Frederikshavn Rådhus

img.Name

Opgaven omfatter totalrenovering af Frederikshavn Rådhus, nybygning på Værkergrunden og indretning af ny borgerservice i eksisterende bibliotek.
Baggrunden for projektet var massive indeklimaproblemer samt et behov for et samlet bygningskompleks, der kunne understøtte fremtidige rådhusfunktioner og samle alle medarbejdere under ét tag. Projektet er blevet til i en workshop-baseret dialog med medarbejdere og ledelse, på baggrund af grundige analyser af fremtidig organisationsudvikling, samtidighed, nye samarbejdsformer, tilgængelighed og økonomi.

Resultatet er et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø, med fokus på fællesskab og fordybelse. Der indrettes større, fleksible rum, hvor der er plads til at sammensætte tværfaglige grupper i kortere eller længere tidsrum. Og der indrettes mindre enheder, stillerum og enkeltarbejdspladser, hvor man kan arbejde i fred.

Vores opgave har omfattet behovsanalyse, byggeprogram, udbudsmatriale til totalentreprise samt rådgivning i udførelsesfasen. Opgaven løses i et samarbejde med SIGNAL Arkitekter aps og Moe & Brødsgaard as.

FAKTA

Opgave : Bygherrerådgivning, renovering og udvidelse af Frederikshavn Rådhus
Adresse : Rådhus Allé, Frederikshavn
Bygherre : Frederikshavn Kommune
Projektstade : indviet 2010
Bruttoareal : 11.000 m²
Anlægssum : 85 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning