Tårs Skole mediatek

img.Name

Skolen er oprindeligt en klassisk åben fynplansskole med hovedbygning, hvorpå klasse- og fagfløje kobler sig på som fritliggende arme. Fløjene har direkte udgang fra klasselokaler i én side og brede gange til den anden. De danner delvist lukkede gårdrum mellem sig. Der er således, i den eksisterende struktur, stor åbenhed og gode bevægelseslinier som etableringen af mediateket udbygger.

Projektet tager udgangspunkt i et ønske om et stort samlende rum – et mediatek – i forbindelse med ombygning og udvidelse af eksisterende bibliotek. Derudover har skolen behov for et nyt moderne produktionskøkken pga. stigende produktion af mad, også ud af huset.

Med mediateket centralt skabes en åbning af den eksisterende struktur. Skolen får et stort rum med mange anvendelsesmuligheder og mulighed for at skabe mange ’rum i rummet’. Det giver plads til arbejdsnicher til sekundære arbejdsområder på overgangen mellem gange og mediatek og danner ramme om forskellige aktiviteter - et åbent og fleksibelt rum, der summer af liv og læring. Køkkenet fungerer som moderne produktionskøkken med salg til eksisterende kantineområde.

FAKTA

Opgave : Nybygning af mediatek og produktionskøkken, ombygning af eksisterende bibliotek, værksted, lærerarbejdspladser og gangområder
Adresse : Vrejlev Klostervej 8, Tårs
Bygherre : Hjørring Kommune
Projektstade : indviet 2012
Bruttoareal : 690 m²
Anlægssum : 7,8 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name