Sygehus Himmerland, Farsø

img.Name

På Klinik Farsø udføres der knæ-, hofte- og skulderoperationer.
Der har de seneste år været en stigning i aktiviteterne i den ortopædkirurgiske funktion på klinikken, og der er behov for at etablere flere indsovningsrum.
Projektet omhandler ombygning og rokade af OP-afdelingen samt om- og tilbygning af medicinsk ambulatorium og dagafsnit.
I OP-afdelingen etableres tre nye indsovningsrum i tæt tilknytning til operationsstuerne. Derudover flyttes nogle funktioner fra operationsgangen, bl.a. endoskopiservice og personalefaciliteter. De medicinske funktioner er i dag placeret forskellige steder på sygehuset. Konsulationerne samles i sygehusets vestlige fløj. Fløjen udvides endvidere med en tilbygning til bl.a. endoskopiservice og skyllerum.
Afdelingerne fungerer indenfor de givne rammer samtidigt med at til- og ombygningerne finder sted.

FAKTA

Opgave : Etablering af indsovningsstuer m.m.
Adresse : Hølgårdsvej 11, Farsø
Bygherre : Region Nordjylland
Projektstade : indviet 2011
Bruttoareal : 1.100 m²1
Anlægssum : ca. 10 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning