Kappelborg, Skagen

img.Name

I Kappelborg samles Cafe, Turistinformation, Bibliotek, Musikskole, Biograf, Koncertsal, Teatersal og foreningslokaler under ét tag, og bliver Skagens nye kulturelle mødested.
Udadtil understreges Kappelborgs nye rolle som Skagens kulturelle tyngdepunkt med en ny samlende belægning og en bearbejdning af de omkringliggende byrum.
Som modspil til Kappelborgs historiske, murede bygninger tilføjes en foyer i glas og stål, der favner husets logistik og bliver Skagens nye forsamlingshus. Herfra er der adgang til alle primære funktioner. Foyeren kan fleksibelt lægges sammen med sale og bibliotek og rumme konferencer og andre større arrangementer.
Med nænsom respekt for husets historie, bearbejdes det indvendige med moderne materialer, dagslys og åbenhed.
Formanden for Kultur og fritidsudvalget, Bjarne Kvist, der var en del af dommerkomiteen udtalte efter bedømmelsen: ”Projektet indeholder både en tone, stil og inddeling af bygningerne, som kan blive en kæmpe attraktion og et oplevelsestilbud til glæde for hele kommunen”.
Totalentreprisekonkurrencen er vundet i samarbejde med MT Højgaard og Moe & Brødsgaard.

FAKTA

Opgave : Ombygning af skole til kulturhus
Adresse : Christian X.´s Vej, Skagen
Bygherre : Frederikshavn Kommune
Projektstade : indviet 2011
Bruttoareal : 4.200 m2
Anlægssum : 32 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name