Ryesgade 50

img.Name

Grunden er beliggende i Ryesgade i det centrale Aalborg i kort afstand fra bla. lystbådehavnen, svømmehallen ”Haraldslund”, indkøbsmuligheder og Aalborg centrum.
Området er præget af karrébebyggelse, og grunden er nabo til de bevaringsværdige bygninger, som i dag indeholder Aalborg Musikkonservatorium.
Området har en grøn karakter, delvis pga. store gamle træer på selve Ryesgade, delvis på grund af Musikkonservatoriets åbne bebyggelsesstruktur.
Bygningen er udformet som et L i 3 etager. Bebyggelsen opføres med 20 boliger for sindslidende fordelt i boenheder på 2 etager.
Ved ankomst til byggeriet placeres trappe og elevator, fælles boligarealer og servicearealer. Servicearealer og boligfællesarealer udføres tæt sammenhængende, med det åbne køkken-/spiserum i koblingspunktet. Boligfællesarealer er udført med mulighed for opdeling i mindre enheder; opholdsstue, spisestue og køkken.
Servicearealernes tætte tilknytning hertil medfører, at kontakten mellem beboere og personale falder naturligt.
Bygningens tagetage er tilbagetrukket fra facaden; her opføres 12 ungdomsboliger med fælles tagterrasse.

FAKTA

Opgave : 20 boliger for sindslidende m. tilhørende service- og bogfællesareal, samt 12 ungdomsboliger
Adresse : Ryesgade 50, Aalborg
Bygherre : Boligselskabet Limfjorden, Aalborg Kommune
Projektstade : afleveret 2012
Bruttoareal : 2.390 m² + 550 m² kælder
Anlægssum : 44 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name