Magasinbygning for museumssamlinger, Vestbjerg

img.Name

NORD har i samarbejde med Lahti A/S, TL-Byg og Moe & Brødsgaard vundet OPP-konkurrencen om en magasinbygning for Aalborg Kommune.
Bygningen skal rumme arkivalier for Aalborg Stadsarkiv, Nordjyllands Historiske Museum og Kunsten og består af en administrationsdel med kontorer, værksteder, registrering og klargøring og en magasindel til oplagring og magasinering.
Programmets ønsker om anonymitet og områdets charmerende selvbyggede blanding af industriområde og landbrugsbygninger, har ført til et koncept, hvor det skjulte har større værdi end det synlige og hvor det sammensatte giver mere mening end det enkle. Magasinbygningen er derfor en simpel rumlig organisering - en kloning af en lade og en industrihal - af stålplader og betonelementer der skærmer, beskytter og huser museernes arkivalier. Huset er på én og samme tid arkiv, værksted og kontor og føjer sig naturligt til konteksten mellem erhvervsbyggerier og landbrugets kulturlandskab.

FAKTA

Opgave : Ny magasinbygning
Adresse : Vang Mark, Vestbjerg
Bygherre : Aalborg Kommune, Investor TL-Byg
Projektstade : ibrugtaget 2011
Bruttoareal : 3700 m2
Anlægssum : 25-30 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name