Ungdomsboliger Kjellerupsgade - Søndergade

img.Name

Projektet omfatter om- og tilbygning fra en eksisterende kontorejendom til ungdomsboliger. Projektet afslutter karréens p.t. uklare bymæssige afslutning og danner et nyt markant hjørne. Ejendommen er tidligere præmieret, og karakteristisk ved dens synlige insitustøbte betonstruktur, der definerer facadeudtryk og plan.
Forslaget arbejder i facade og plan med at optage og understrege den oprindelige struktur og med at skabe tidssvarende ungdomsboliger. Boligerne respekterer
bygningens nuværende 3 meter modul og integrerer de eksisterende midtersøjler i vådrumsskakten.
Boligerne er disponerede med adgang fra integrerede altangange placeret mod gaden. Det sikrer en letforståelig struktur og liv i gaderummet. Boliger, primært 2-rums på ca. 50 m2, orienteres mod syd og vest og sikres bedst mulige daglysforhold. Friarealer bearbejdes med hævede terrasser, siddetrapper, boldbaner og taghaver for at opnå mest muligt friareal. Bygningens fællesfunktioner, som er placerede i kælderen, åbner sig mod de nye friarealer.

FAKTA

Opgave : Om- og tilbygning fra kontorer til 90 ungdomsboliger
Adresse : Kjellerupsgade 12a og Søndergade 62, Aalborg
Bygherre : Boligselskabet Limfjorden
Projektstade : under udførelse
Bruttoareal : 5.200 m²
Anlægssum : 100 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name