Jørgen Berthelsens Vej, Aalborg

img.Name

Nærområdet består af villabebyggelse, etageboliger og enkelte institutioner og dagligvarebutikker.
Bebyggelsen består af to punkthuse. Grundens placering på det højeste punkt i området gør, at størsteparten af boligerne kan orienteres mod udsigten og med gode dagslysforhold. Husets skulpturelle og vertikale udtryk adskiller sig markant fra konteksten, og tilfører lokalområdet en ny bygningstypologi, der ikke alene i boligudbud og tilgængelighed bringer nyt, men også kan være med til at give området (og særligt denne grund) en ny betydning.
Bebyggelsen, der indeholder 28 boliger, er indrettet som 2-4 rums boliger med store altaner med elevatorer og med plads til selvhjulpne kørestolsbrugere.
Facader opføres i lyse mursten med vinduer i mørke alupartier.

FAKTA

Opgave : Nybygning af to punkthuse
Adresse : Jørgen Berthelsens vej, Nørresundby
Bygherre : Boligforeningen af 1944
Projektstade : under opførelse
Bruttoareal : 2.550 m²
Anlægssum : 30,1 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name