Risskov, Center for spiseforstyrrelser

img.Name

Patientgruppen er børn og unge med spiseforstyrrelser.
Den bygningsmæssige opgave var to-delt; en om- og tilbygning af en eksisterende afdeling og et dagafsnit etableret i en selvstændig bygning.
Ombygningen rummer 14 sengepladser til børn og forældre, og danner basis for behandlingen. Daghospitalet placeres i et skovafgrænset indelukke i umiddelbar tilknytning til den eksist. bygning og rummer faciliteter for patienter, pårørende, behandlere, gruppebehandling og træningskøkken.
De fysiske rammer vil i den fremtidige bygningsopdeling være fleksibel og kunne rumme alle aldersgrupper. Der er lagt vægt på at skabe en afdeling med fokus på hjemlighed, idet enkelte patienter kan være indlagt i op til 6 måneder. Bygningerne er disponeret efter at skabe enkle funktionelle rum hvor dagslys og udsigt til omgivelserne spiller en stor rolle.
Opgaven er løst i samarbejde med Dansk Boligbyg på baggrund af et skitseoplæg udarbejdet af bygherren.

FAKTA

Opgave : Center for spiseforstyrrelser
Adresse : Harald Selmers Vej 66, Risskov
Bygherre : Region Midtjylland, Århus Univeristetshospital
Projektstade : ibrugtaget 2010
Bruttoareal : 1.350 m²
Anlægssum : 13 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name