Enghuset, Gistrup

img.Name

Bygningens form er et resultat af stedets kvaliteter, af bygherrens ambition om at opføre et passivhus og ikke mindst en grundig analyse af hvilke rumlige kvaliteter, der kan være med til at gøre skizofrenes hverdag bare en smule lettere. Huset er tegnet indefra, og vi har i nært samarbejde med konsulent Annette Melau, brugt
mange kræfter på at leve os ind i beboernes situation og hvordan vi rumligt kan stimulere dem til et bedre liv.
Vi har haft en ambition om et moderne hus, der gør op med den tristesse sindslidende ofte er pakket ind i, og har foreslået en bygning, der i udtryk og formsprog viser værdigt overskud og stolthed.
Bygningen er disponeret som to cirkelslag. Den indre cirkel indeholder gårdrum, service- og fællesarealer. Den ydre indeholder boliger, med adgang til have, landskab og by.
Organiseringen betyder, at selvhjulpne beboere har egen indgang og kan leve et liv uden eller med delvis kontakt til fællesskabet og servicetilbuddet i den indre cirkel. Omvendt kan beboere med behov for støtte via nicher, fællesrum og gårdrum langsomt opbygge netværk og nærme sig verden i den takt de formår.
Projektet fremhæves i dommerbetænkningen bl.a. for ”God indretning med den trygge kerne (personalestøtte, fællesskab), og den ydre private cirkel (autonomi, udgang til verden) (…) Arkitektonisk et flot og veldisponeret projekt, hvor den cirkulære bygningskrop tydeligt er afstemt efter bebyggelsens funktioner”.

FAKTA

Opgave : 36 boliger og servicearealer for sindslidende
Adresse : Roden 1, Gistrup
Bygherre : Aalborg Kommune, Boligforeningen Vanggården
Projektstade : 1. præmi i konkurrence 2010, indviet 2012
Bruttoareal : 3.100 m2
Anlægssum : 64 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name