Vestergården Annebergvej plejeboliger

img.Name

Forudsætning for byggeriet har været et, fra lokalplanen, skarpt defineret byggefelt, som er nord/syd gående; parallelt med det eksisterende plejehjem ”Vestergården”. Det nye byggeri disponeres med en sammenkobling med det eksisterende byggeri - en mellembygning - som delvis vil fungere som ankomstområde, og delvis
som opholdsareal. Mellembygningens centrale placering giver udsigt til det daglige liv på forpladsen og trafikken internt i huset, hvilket gør den til et velegnet opholdssted.

Mellembygningen etablerer forbindelse til servicearealer - herunder bla. fællesbad/ wellness lokale - og til haveanlægget.
Nord og syd for mellembygningen etableres 2 boenheder i 2 plan - ialt 4 nye boenheder. Boenhedernes fællesboligarealer placeres som centrale Torve. Gangforløb varieres af forskudte opholdsnicher med kig mod henholdsvis øst (haveanlægget) og vest (ankomstområdet).
Fællesboligarealerne er disponeret med en centralt placeret køkkenfunktion, hvorfra man har visuel kontakt med spiseområde, opholdsområde og opholdsnicher.

FAKTA

Opgave : 48 plejeboliger og 2 ægtefælleboliger samt serviceareal
Adresse : Annebergvej 73, Aalborg
Bygherre : Boligselskabet Limfjorden og Viva Bolig
Projektstade : Indviet 2012
Bruttoareal : 4.275 m²
Anlægssum : 55 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name