18 boliger for døve, Eternitten

img.Name

Grunden er beliggende i den østlige del af Aalborg på Eternitfabrikkens tidligere kridtbanker. I forbindelse med eternitproduktionen har der gennem en længere årrække været en betydelig graveaktivitet, der har efterladt et spændende dramatisk og kuperet landskab med stejle skrænter og store åbne plateauer.
Projektet omfatter opførelsen af 18 boliger for døve med tilhørende fællesboligarealer, servicearealer, fælleshus samt aktivitetshus.
Fælles for målgruppen er, at det er borgere afhængige af tegnsprog og med funktionsnedsættelse af meget forskellig art.

For hele målgruppen gælder, at der er tale om psykisk handicappede borgere. Der er ved disponeringen af hele bebyggelsen, i såvel boenheder som fælleshusarealer,

lagt vægt på en simpel struktur, som er nem at orientere sig i. Bebyggelsens form og volumen er opstået ud fra tanken om en skulpturel bearbejdning af et stykke kridt. Formen bearbejdes rumligt, så der opstår volumener/former i forskellige højder. Tagfladen bearbejdes ligeledes skulpturelt med lystårne, der trækker lyset ned i fællesrummet. Facadebearbejdningen tænkes udformet med udskæringer, huller og slidser, der skaber varieret lysindfald og rumlighed i bebyggelsen.

FAKTA

Opgave : 18 boliger for døve med tilhørende service- og fælleshusarealer samt aktivitetshus
Adresse : Kridtsløjfen 50, Aalborg
Bygherre : Himmerland Boligforening, Aalborg Kommune
Projektstade : under opførelse
Bruttoareal : 1.835 m²
Anlægssum : 38 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name