Ungdoms- og familieboliger for Himmerland Boligforening, Eternitten

img.Name

Projektet omhandler udformningen af 58 ungdomsboliger på den gamle Eternitgrund i Aalborg. Området er udpeget som arkitektonisk eksperimentarium i kommuneplanen, og formålet er således at sikre bebyggelser og opholdsarealer af særlig høj arkitektonisk kvalitet.
Grunden er skarpt defineret - et trekantet byggefelt. Projektet er udarbejdet med boliger langs de 2 vinkelrette sider og udeopholdsareal mod syd.
Projektets arkitektoniske eksperiment består primært i bearbejdningen af bygningens facader, og refererer til stedets historie; industrilandskab, repetition, industrielt look mv.
Facaderne fremstår varierede udført i betonelementer, der behandles forskelligt i overfladen med strukturer, billeder og farver.
Boligernes opholdsrum inkl. køkken placeres mod syd for at sikre gode lysforhold og direkte forbindelse til det aktive gårdrum. Et stort glasparti giver fornemmelsen af, at altangang og gårdrum bliver en del af boligen. Værelser er hovedsageligt orienteret mod øst eller vest med udsigt over Eternitten og Aalborg By.

FAKTA

Opgave : 250 ungdomsboliger og familieboliger
Adresse : Eternitgrunden Aalborg
Bygherre : S. Enggaard A/S, Himmerland Boligforening
Projektstade : under opførelse
Bruttoareal : 12.500 m²
Anlægssum : 250 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name